Περιγραφή

Στόχος του ηλεκτρονικού Ευρετηρίου είναι η καταγραφή των δεδομένων που αφορούν στο σύνολο των πολεμικών συγκρούσεων οι οποίες έλαβαν χώρα στα βυζαντινά ή πρώην βυζαντινά εδάφη της Χερσονήσου του Αίμου και της Μικράς Ασίας κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Η τελευταία καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1203-1204 (αλώσεις της Κωνσταντινουπόλεως από τους Λατίνους) έως το 1461 (κατάληψη των τελευταίων ερεισμάτων της βυζαντινής εξουσίας στην Πελοπόννησο από τους Οθωμανούς). Στον όρο “πολεμικές συγκρούσεις” περιλαμβάνονται όλα τα στρατιωτικής φύσεως γεγονότα: μάχες, ναυμαχίες, πολιορκίες και επιδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταγραφή της συγκρούσεως στο Ευρετήριο είναι η μία εκ των αντιμαχομένων παρατάξεων να αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από Βυζαντινούς (συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων κρατών που εμφανίσθηκαν μετά την Άλωση του 1204). Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει μία σειρά από πεδία στα οποία καταγράφονται τα δεδομένα της συγκεκριμένης συγκρούσεως. Σε αυτά περιλαμβάνονται η χρονολόγησή της (ακριβής ή κατά προσέγγιση, όταν δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς αυτή έλαβε χώρα), οι αντιμαχόμενες παρατάξεις, ο αριθμός και το είδος των στρατιωτικών δυνάμεων που συγκρούσθηκαν (όπου αυτό είναι γνωστό από τις πηγές ή έχει προσδιορισθεί κατά προσέγγιση από την έως τώρα έρευνα), η ηγεσία των αντιμαχομένων, η περιγραφή του γεγονότος, η οποία εντάσσεται στο Ευρετήριο υπό μορφή εγγράφου PDF, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα προαναφερθέντα πεδία, καθώς και σχετική βιβλιογραφία. Οι εγγραφές ενδέχεται να περιλαμβάνουν και άλλα βοηθητικά στοιχεία, όπως οπτική τεκμηρίωση, γλωσσάριο, διασύνδεση με άλλες συγκρούσεις που υπάρχουν στο Ευρετήριο και σχετίζονται με την καταγραφόμενη κ.ά. Επίσης, οι εγγραφές συνδέονται με έναν διαδραστικό ψηφιακό άτλαντα, μέσω του οποίου ο χρήστης, ανάλογα με τα φίλτρα που θα χρησιμοποιηθούν στην αναζήτηση, θα μπορεί να περιηγείται το Ευρετήριο και να επιλέγει τις εγγραφές που τον ενδιαφέρουν.

Συντελεστές

Υπεύθυνοι ερευνητές: Ταξιάρχης Κόλιας, Διευθυντής ΙΙΕ/ΕΙΕ, Γιώργος Καρδαράς
Επιστημονικός συνεργάτης: Χρήστος Μακρυπούλιας