Η ερευνητική πρόταση αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων και διαδραστικού ψηφιακού άτλαντα που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των πολεμικών συγκρούσεων (μάχες, πολιορκίες, ναυμαχίες) οι οποίες έλαβαν χώρα στα βυζαντινά (ή πρώην βυζαντινά) εδάφη της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας την περίοδο 1204-1461 και στις οποίες η μία από τις αντιμαχόμενες παρατάξεις αποτελείτο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από Βυζαντινούς – συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων κρατών που εμφανίσθηκαν μετά την Άλωση του 1204.
Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ερευνητικών εργαλείων που θα βοηθήσουν τους ιστορικούς στη σφαιρική αντιμετώπιση της περιόδου, υπό το πρίσμα των συγκρούσεων ανάμεσα σε διάφορους λαούς, πολιτισμούς και θρησκείες στον υστερομεσαιωνικό ελληνικό χώρο, καθώς και η κάλυψη των κενών που υπάρχουν στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.