Ονομασία:
Μάχη της Πρινίτσας (1262)
Τύπος σύγκρουσης:
Μάχη
Χρονολογία:
1262
Έναρξη:
1262
Λήξη:
-
Τοποθεσία:
-
Αντιμαχόμενοι:
Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Ηγεσία:
Δυνάμεις:
Στρατιωτικά σώματα:
Έκβαση:
Ήττα των Βυζαντινών
Σύνοψη:
-
Αναλυτική περιγραφή:
Πηγές:
-
Βιβλιογραφία:
-